Zou men sr steen willen optillen
En vasthouden in wilde hoop
Totdat hij bloeit,
Zoals de muziek een woord oplicht
En laat zweven in zijn klank.


Ingeborg Bachmann